ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม