นายราชันย์ ทองจันดา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตำแหน่ง ครู(ศิลปศึกษา) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายอารุณ เจริญรัมย์
ตำแหน่ง ครู(ดนตรี) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพ เจริญรัมย์
ตำแหน่ง ครู(ดนตรี) วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์
ตำแหน่ง ครู(นาฏศิลป์) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายมาโนช เจริญยิ่ง
ครูอัตราจ้าง สอนวิชาดนตรี
น.ส.ภัทราณัช กลองรัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์