นายอรรถชา วรรณปะเก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตำแหน่ง ครู คศ.1 วิทยฐานะ -
นายชาติชาย พนมรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์ชาย เรืองวัชรศักดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายพงศกร ศิริสำราญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวปรารถนา กกกนทา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู