นายอรรถชา วรรณปะเก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตำแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายศักดิ์ชาย เรืองวัชรศักดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสามารถ ชุมพลวงศ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาพลศึกษา
นายดนุสรณ์ วิชัยรัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวการต์ทิตา มาศรักษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู