การประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ต้านยาเสพติด จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม รายละเอียดคลิกที่นี่