งานรับสมัครนักเรียน ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ม.๓ เดิม ปัจจุบัน ที่กำลังศึกษา ที่โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขอใบสมัคร แล้วยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานได้ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ