ติดต่อเรา

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  ห้วยราชพิทยาคม

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  HUAIRATPHITTHAYAKHOM

ที่อยู่ :

  162 หมู่ที่ 6  บ้านกรวด

ตำบล :

  ห้วยราช

อำเภอ :

  ห้วยราช

จังหวัด :

  บุรีรัมย์

รหัสไปรษณีย์ :

  31000

โทรศัพท์ :

  044696097

โทรสาร :

  044696097

ระดับที่เปิดสอน :

 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  1 มิถุนายน 2522

อีเมล์ :

 huairat@hrp.ac.th

เว็บไซต์ :

  https://www.hrp.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

  สหวิทยาเขตกระสัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

  ห้วยราช

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   

  15 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   

  0.01 กม.