ประกาศโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ระหว่างวันที่ 10-16 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 044-696097

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประการรับสมัคร
ใบสมัคร