ประกาศโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

    โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,000 บาท ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ระหว่างวันที่ 10-16 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 044-696097

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประการรับสมัคร
ใบสมัคร