ประกาศโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาภาษาอังกฤษ)