ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และตำแหน่งนักการภารโรง ดังรายละเอียดดังนี้