วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายพิทักษ์ คมศรี ว่าที่ร้อยตรี พงษ์สุโชติ สุวะโจ นายปฐมพงษ์ โพธิษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม