วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม