วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายพิทักษ์ คมศรี นายปฐมพงษ์ โพธิษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เป็นตัวแทนในนามผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี นายวีระศักดิ์ พินิจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก