วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิทักษ์ คมศรี ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุโชติ สุวะโจ นายปฐมพงษ์ โพธิษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี นายศักดิ์ ซารัมย์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง