วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการผลการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดบุรีรัมย์ระดับ ม. ปลาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วัดธรรมธีราราม จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางชนะเลิศ นส ปรมาภรณ์ ชัยสุวรรณ รองชนะเลิศอันดับ ๑ นส ตวงรัตน์ จะรอนรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ นส บัวชมพู นุกาศรัมย์ ได้เข้ารอบแข่งขันระดับภาค ๑๑ ต่อไปค่ะ