วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สวดมนต์ประจำสัปดาห์ของนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย