โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการใช้ Canva และPrezi เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้ Canva และPrezi ในการนำเสนองานในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ Canva และPrezi สำหรับการเข้าศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
ดำเนินโครงการในวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564 (รูปแบบออนไลน์)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการอบรมได้ใต้ลิงก์ข้างล่างนี้ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
👇🏻👇🏻👇🏻
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScarVK2eamu9O…/viewform