โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยราช ในการประสานความร่วมมือและอำนวยความสะดวกการจราจร ตลอดปีการศึกษา 2566 และร่วมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรให้แก่นักเรียน