12-13 พ.ค.2565 งานปฐมนิเทศ และเลือกแผนการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 จัดโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ประธานในพิธี และท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้พบปะ พูดคุยกับนักเรียนในครั้งนี้ ณ หอประชุมจตุรพิธพร โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม