13 ตุลาคม 2565 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์