14 มกราคม 2566 นายพีรพัฒน์ คุณทวิน ม.4/4 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินสด 10,000 บาท การประกวดวาดภาพ 50ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50ปี แห่งการดูแลสุขภาพประชาชนชาวไทย ณ งานวันเด็ก จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น