16 มกราคม 2566 สมาคมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอห้วยราช กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ณ หอประชุมจตุรพิธพร

ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อำเภอห้วยราช