2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ โดมอเนกประสงค์