22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา Open House ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์และหอประชุมจตุรพิธพร