22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติด ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม