23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และพิธีเข้าประจำกองและประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 ณ หอประชุมจตุรพิธพร