26 กรกฎาคม 2565 สภานักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดการประชุมวิสามัญ ประจำปี2565 เพื่อชี้แจงหน้าที่ของสมาชิกสภานักเรียนและเตรียมการจัดกิจกรรม