27 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพร ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม