27 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ และวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 ณ ห้องเอกอนันต์ 1