30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด