9 พ.ค.2565 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้มารายงานตัว และรับการปฐมนิเทศ จำนวน 26 คน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 19 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์ 6 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 คน ณ ห้องประชุมเอกอนันต์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม