9 พ.ค.2565 ว่าที่ ร.ต.พงษ์สุโชติ สุวะโจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนย์เสมารักษ์ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์