9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมจตุรพิธพร และ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์