27 มิถุนายน 2565 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน รอบลงพื้นที่ระดับประเทศ ณ ห้องชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

27 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม ”น้อมครูกลอนสุนทรภู่ ร่วมเชิดชูคุณค่าภาษาไทย” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

25 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง ”ขับขี่อย่างไร ให้ปลอดภัยสูงสุด” จัดโดยคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more