โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อทดสอบสมรรถนะทางความรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 23 มีนาคม 2567 มาพร้อมกันเวลา 08.30 น. เริ่มสอบ 09.00-12.00 น. 

  โปรดเตรียมดินสอ 2B ยางลบ และปากกา เพื่อใช้ในการสอบครับ และทดสอบทักษะทางวิชาการนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP

m4

 m4quiz Page 1

m4quiz Page 2

m4quiz Page 3

m4quiz Page 4

m4quiz Page 5

m4quiz Page 6

m4quiz Page 7

m4quiz Page 8