โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

เปิดรับสมัคร...💁‍♀️ครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ)สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึง-15 มีนาคม 2567. The Recruitment of Foreign Teacher in one position. Now until March 15th, 2024. รายละเอียดดังนี้

 

35

 

36

37

38