โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 18 คน ดังรายชื่อ ขอให้มาเข้าสอบในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ห้องสอบ 211 อาคาร 2 เริ่มมาเตรียมตัวรายงานตัวเพื่อเข้าสอบเวลา 08.30 ที่โดมเอนกประสงค์ เริ่มสอบเวลา 09.00-12.00 ในสามรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ จำนวน 100 ข้อ เตรียมดินสอ 2B ยางลบ และปากกามาพร้อมครับ

 39