โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ประจําปีการศึกษา 2567 ****ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนได้นำผู้ปกครอง เพื่อมามอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่ห้องวิชาการ อาคาร 1 ****หากไม่มารายงานตัวหรือมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

41