โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 30  มีนาคม 2567 มาพร้อมกันเวลา 08.30 น.