โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

9.ค.66 โรงเรียนขอแสดงยินดีกับรองฯนพสิทธิ์ นราพิชญ์พงศ์ ได้รับบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป.บร.2 และครูมุกดา พลพวก ได้รับบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน