โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

2 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูออกแนะแนวศึกษาต่อ ที่โรงเรียนวัดเมืองโพธิ์ 

 โรงเรียนมะขามทานตะวัน โรงเรียนวัดบ้านตาเสา และโรงเรียนวัดบ้านใหม่