โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

17 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุโชติ สุวะโจ และว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน

 ผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567