โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

14 กุมภาพันธ์ 2567 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรห้วยราช ออกตรวจ เฝ้าระวังความเสี่ยง

 ในวันวาเลนไทน์ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ