โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

4 ธ.ค.66 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมงาน 5 ธันวา มหาราช วันพ่อแห่งชาติ