โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

13 มกราคม 2567 นายจินดา กรองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุโชติ สุวะโจ และ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับ อบต. ห้วยราช ณ โรงเรียนบ้านดวน ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์