โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

18 มกราคม 2567 นายจินดา กรองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ณ หอประชุมจตุรพิธพร โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์