โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

แนวปฏิบัติการเรียนซ้ำรายวิชา และการเรียนซ้ำชั้น ของโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เริ่มใช้ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

 b01

b02

b03

เอกสาร1