โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศรับสมัครนักเรียนปกติ วันที่ 9- 13 มีนาคม 2567 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 นำหลักฐานมาสมัครเรียนตามภาพ

 student01