โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2