โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2