โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา  2560-2565 

 2560 2565 Page 1

2560 2565 Page 3

2560 2565 Page 4

2560 2565 Page 5

2560 2565 Page 6

2560 2565 Page 7